Aktualności


lip 28, 2014

WSPÓŁCZESNE OBSZARY PEDAGOGIKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ - KATARZYNA OLBRYCHT

fot. www.freeimages.comDorobek historyczny i rozwój pedagogiki chrześcijańskiej jest w środowiskach identyfikujących się z tą dziedziną pedagogiki przedmiotem wielu prac między innymi autorów związanych z Zespołem Pedagogiki Chrześcijańskiej funkcjonującym przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, z czasopismem „Paedagogia Christiana", z akademickimi wydziałami teologicznymii ośrodkami prowadzącymi związane z tym zakresem kierunki studiówi specjalności. Jest też tematem licznych publikacji (żeby wspomnieć tylko wydany w 2010 roku w Toruniu tom Pedagogika chrześcijańska. Tradycja,współczesność, nowe wyzwania pod redakcją J. Michalskiego i A. Zakrzewskiej). Pokazują one, że zakres pedagogiki chrześcijańskiej rozumiany i określany jest różnie. W przedstawianym tekście proponuję spojrzenie na zakres tej dziedziny przez pryzmat jej tożsamości. Chciałabym rozważyć dwa wymiary tejże tożsamości: przedmiot badań oraz przyjmowaną w niej perspektywę antropologiczną i aksjologiczną.
lip 25, 2014

MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A KOMPUTEREM - KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

Człowiek utracił swoją intymność w czasach, gdy cyberprzestrzeń stała się "realnym" światem na wyciągnięcie ręki. Nowoczesne technologie dające nieograniczone możliwości komunikacyjne są narzędziami, które ułatwiają życie, ale przyczyniają się także do tego, że to życie staje się udręką. Czy rzeczywiście ceną korzystania ze swobody w sieci musi być utrata wolności? Jak nie zagubić się w "nierealnym" świecie? Czy możliwe jest życie bez internetu? Skąd wzięło się przekonanie o tym, że w cyberprzestrzeni jesteśmy anonimowi?
lip 24, 2014

ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI PRZEDSZKOLAKÓW NA HUMOR - JOLANTA OLKUSZ

fot. www.freeimages.comRozwijanie wrażliwości przedszkolaków na humor Przedszkole kojarzy się zazwyczaj z miejscem zabawy. Powinno kojarzyć się również ze stanem rozbawienia, miejscem rozbrzmiewającym śmiechem, świadczącym o radości dzieciństwa.
lip 23, 2014

WIKTYMIZACJA NASTOLATKÓW W POLSCE - MAGDALENA GOETZ

fot. www.freeimages.comZ najnowszych badań FDN wynika, że aż 71% nastolatków i nastolatek dożwiadczyło przynajmniej jednej formy wiktymizacji. Dużym problemem jest przemoc rówieśnicza – najczęoeciej doświadczana przez dzieci i młodzież – dotyczyła aż 59% badanej grupy. Zawarte w raporcie informacje są co najmniej niepokojące.
lip 21, 2014

ABC SZKOLNEJ PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY - ANNA BORUCKA, AGNIESZKA PISARSKA, KRZYSZTOF BOBROWSKI

fot. www.freeimages.comWiększość ludzi uważa, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Programy profilaktyczne pozwalają na ograniczenie kosztów leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego – zarówno materialnych, jak i tych, których nie da się przeliczyć na pieniądze. Wydaje się oczywiste, że należy dokładać wszelkich starań, żeby programy profilaktycznebyły skuteczne. Prac na temat współczesnej profilaktyki – opartej na naukowych podstawach – ukazało się już w naszym kraju sporo. Podjęliśmy się jednak napisania kolejnego artykułu przybliżającego założenia współczesnej profilaktyki, ponieważ upowszechnianie tych  informacji to ważny element edukacji zdrowotnej.


NOWOŚCI
POLECANE
OFERTA SPECJALNA