Aktualności


lip 15, 2014

CZY RODZINA MA PRZYSZŁOŚĆ? - FRANCISZEK ADAMSKI

fot. www.freeimages.comHistoria cywilizacji nie zna żadnej zorganizowanej społeczności ludzkiej, która nie miałaby u swych podstaw najmniejszej grupy, określonej przez Arystotelesa mianem podstawowej komórki społecznej, a w naszym języku – ze względu na jej funkcję rozrodczą – rodziną. Jest ona zawsze osadzona na różnorako, ale zawsze solennie formalizowanym związku kobiety i mężczyzny (w kulturach poligamicznych − kobiet i mężczyzn), co między innymi wyraża społeczny wymiar samego wydarzenia. Fakt ten potwierdzają wszyscy antropologowie i etnologowie badający formy życia ludów pierwotnych. Rodzina i małżeństwo, w swym wymiarze kulturowym i funkcjonalnym, stanowią punkt wyjścia dla socjologii od samego początku jej instytucjonalizacji jako dyscypliny naukowej. Swym dokumentowanym dorobkiem badawczym potwierdza uogólnienie teoretyczne tamtych dyscyplin w odniesieniu do społeczeństw ostatnich stuleci.
lip 14, 2014

KRYZYS WSPÓŁCZESNEJ RODZINY - MAŁGORZATA NOWOTKA

fot. www.freeimages.comOd schyłku XX wieku coraz więcej mówi się o kryzysie rodziny i związanym z nim kryzysie wychowania, obserwowanym w społeczeństwach cywilizacji zachodniej. Badacze zjawisk społecznych biją na alarm i ostrzegają przed groźnymi konsekwencjami tego niepokojącego zjawiska. Ale są i tacy przedstawiciele świata nauki, którzy uważają, że proces ten jest nie tylko nieuchronny, ale i korzystny z punktu widzenia całej ludzkości. Według nich ponowoczesne społeczeństwa potrzebują nowej formuły organizacji życia rodzinnego, gdyż stara – oparta na uniwersalnych wartościach oraz tradycyjnej rodzinie – bezpowrotnie straciła rację bytu.
lip 11, 2014

NOWE MEDIA. NOWE UZALEŻNIENIA - AGNIESZKA OGONOWSKA

fot. www.freeimages.comWszystkie rodzaje uzależnień bywają ucieczką od problemów – szkolnych, partnerskich, rodzinnych, finansowych czy Zdrowotnych. Każde z nich upośledza człowieka, a niekiedy nawet prowadzi do śmierci.
lip 8, 2014

KTÓRYM UCHEM SŁUCHASZ? O KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ - EDYTA BIADUŃ-KORULCZYK

fot. www.freeimages.comKażda wypowiedź, zdaniem von Thuna, jest pewnym „pakietem" informacji, co oznacza, że zawiera ona wiele różnych treści, które mogą pomagać bądź  zakłócać porozumienie się. Do rozpakowania „pakietu" i odczytania wszystkich danych zawartych w przekazanej informacji służą cztery psychologiczne płaszczyzny.
lip 4, 2014

WYCHOWAWCZO - AKSJOLOGICZNE ASPEKTY MISJI NAUCZYCIELA - KS. DR WOJCIECH OSIAL

fot. www.freeimages.comTemat wychowawczych zadań nauczyciela w polskim systemie oświaty wydaje się być wciąż aktualny i potrzebny w refleksji nad procesem wychowania młodego człowieka. Wiele na ten temat już napisano, wskazując na różnorodne kierunki i płaszczyzny poszukiwań i działań oświatowych. Niewątpliwie jest to problem bardzo złożony i wieloaspektowy, który wskazuje na bogactwo różnych wymiarów wychowawczej misji nauczyciela w szkole. Podjęta refleksja stanowi próbę spojrzenia na zadania i obowiązki wychowawcze nauczyciela w kontekście procesu wychowania ucznia w wartościach i do wartości. Ma się na uwadze węższe znaczenie wychowania. Chodzi o kształtowanie charakteru człowieka, w którym jego wola zostaje skierowana na wartości i cele moralne. Jest to obszar uaktywnienia przeżyć emocjonalno-motywacyjnych ucznia i kształtowania zachowań i postaw moralnie i społecznie pożądanych.


NOWOŚCI
POLECANE
OFERTA SPECJALNA