Aktualności


lip 23, 2014

WIKTYMIZACJA NASTOLATKÓW W POLSCE - MAGDALENA GOETZ

fot. www.freeimages.comZ najnowszych badań FDN wynika, że aż 71% nastolatków i nastolatek dożwiadczyło przynajmniej jednej formy wiktymizacji. Dużym problemem jest przemoc rówieśnicza – najczęoeciej doświadczana przez dzieci i młodzież – dotyczyła aż 59% badanej grupy. Zawarte w raporcie informacje są co najmniej niepokojące.
lip 21, 2014

ABC SZKOLNEJ PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY - ANNA BORUCKA, AGNIESZKA PISARSKA, KRZYSZTOF BOBROWSKI

fot. www.freeimages.comWiększość ludzi uważa, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Programy profilaktyczne pozwalają na ograniczenie kosztów leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego – zarówno materialnych, jak i tych, których nie da się przeliczyć na pieniądze. Wydaje się oczywiste, że należy dokładać wszelkich starań, żeby programy profilaktycznebyły skuteczne. Prac na temat współczesnej profilaktyki – opartej na naukowych podstawach – ukazało się już w naszym kraju sporo. Podjęliśmy się jednak napisania kolejnego artykułu przybliżającego założenia współczesnej profilaktyki, ponieważ upowszechnianie tych  informacji to ważny element edukacji zdrowotnej.
lip 15, 2014

CZY RODZINA MA PRZYSZŁOŚĆ? - FRANCISZEK ADAMSKI

fot. www.freeimages.comHistoria cywilizacji nie zna żadnej zorganizowanej społeczności ludzkiej, która nie miałaby u swych podstaw najmniejszej grupy, określonej przez Arystotelesa mianem podstawowej komórki społecznej, a w naszym języku – ze względu na jej funkcję rozrodczą – rodziną. Jest ona zawsze osadzona na różnorako, ale zawsze solennie formalizowanym związku kobiety i mężczyzny (w kulturach poligamicznych − kobiet i mężczyzn), co między innymi wyraża społeczny wymiar samego wydarzenia. Fakt ten potwierdzają wszyscy antropologowie i etnologowie badający formy życia ludów pierwotnych. Rodzina i małżeństwo, w swym wymiarze kulturowym i funkcjonalnym, stanowią punkt wyjścia dla socjologii od samego początku jej instytucjonalizacji jako dyscypliny naukowej. Swym dokumentowanym dorobkiem badawczym potwierdza uogólnienie teoretyczne tamtych dyscyplin w odniesieniu do społeczeństw ostatnich stuleci.
lip 14, 2014

KRYZYS WSPÓŁCZESNEJ RODZINY - MAŁGORZATA NOWOTKA

fot. www.freeimages.comOd schyłku XX wieku coraz więcej mówi się o kryzysie rodziny i związanym z nim kryzysie wychowania, obserwowanym w społeczeństwach cywilizacji zachodniej. Badacze zjawisk społecznych biją na alarm i ostrzegają przed groźnymi konsekwencjami tego niepokojącego zjawiska. Ale są i tacy przedstawiciele świata nauki, którzy uważają, że proces ten jest nie tylko nieuchronny, ale i korzystny z punktu widzenia całej ludzkości. Według nich ponowoczesne społeczeństwa potrzebują nowej formuły organizacji życia rodzinnego, gdyż stara – oparta na uniwersalnych wartościach oraz tradycyjnej rodzinie – bezpowrotnie straciła rację bytu.
lip 11, 2014

NOWE MEDIA. NOWE UZALEŻNIENIA - AGNIESZKA OGONOWSKA

fot. www.freeimages.comWszystkie rodzaje uzależnień bywają ucieczką od problemów – szkolnych, partnerskich, rodzinnych, finansowych czy Zdrowotnych. Każde z nich upośledza człowieka, a niekiedy nawet prowadzi do śmierci.


NOWOŚCI
POLECANE
OFERTA SPECJALNA