Aktualności


cze 16, 2014

PROGRAM NAUCZANIA BĄDŹCIE MOCNI

Program nauczania na IV etap edukacyjny: szkoły ponadgimnazjalne. 

cze 16, 2014

POSTĘPOWANIE Z MAŁYM DZIECKIEM I JEGO RODZINĄ W PRZYPADKU PODEJRZENIA PRZEMOCY DOMOWEJ - ZADANIA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA - RENATA KAŁUCKA

fot. www.freeimages.comŻadne dziecko nie jest przygotowane na to, że może stać się ofiarą przemocy domowej. Krzywda, która staje się jego udziałem, powoduje ogromną trudność w poradzeniu sobie z nią. Tym, co szczególnie obciąża dziecko, jest fakt, że osobą krzywdzącą jest rodzic – osoba z definicji najważniejsza dla każdego dziecka, a zwłaszcza małego. Sytuację psychologiczną dziecka w wieku przedszkolnym, które doznaje przemocy – zarówno psychicznej, jak i fizycznej, także seksualnej – oraz zaniedbywania ze strony najbliższych, można przedstawić w kilku aspektach.
cze 16, 2014

DOROŚLI I DZIECI MAJĄ SOBIE COŚ DO ZAOFEROWANIA - ALINA SZULIRZ

fot. www.freeimages.comIstnieją różne dzieci i różni dorośli. Są tacy, którzy mają ogromne zasoby i możliwości – a jednak pustkę i jakiś niepokój w życiu. Są też tacy, którzy są w beznadziejnej sytuacji, a potrafią cieszyć się drobiazgami i doświadczywszy mądrego wsparcia – nieść nadzieję tym, którym jest jeszcze trudniej.
Wychowawcy w placówkach Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza od ponad pięciu lat pracują z dziećmi i młodzieżą metodą projektu. Projekty mają różną tematykę i zasięg – od przygotowania przedstawienia jasełkowego, organizację turniejów piłki nożnej do propagowania idei wolontariatu w hospicjach i odwiedzania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Młodzież zaangażowana w realizację tych działań doświadcza silnych bodźców do osobistego rozwoju i ma duży wpływ na pozytywne zmiany w otoczeniu.
cze 13, 2014

"DIADEM ZAMIAST POPIOŁU" ROLA WIARY I NAUKI KOŚCIOŁA W SYTUACJI PRZEMOCY DOMOWEJ - S. KATARZYNA KUBICA

fot. www.freeimages.comOsoby doświadczające przemocy to nierzadko członkowie rodzin chrześcijańskich, najczęściej katolickich. Religijność, jako znaczący fakt życia psychospołecznego może ułatwiać lub utrudniać proces ujawniania przemocy i szukania pomocy. Warto zatem, aby profesjonaliści w swoich czynnościach zawodowych, respektując system wartości religijnych klienta, zwrócili uwagę na te postawy i przekonania religijne klientów, które przyczyniają się do hamowania procesu pomagania. Istotne jest także, aby w spotkaniu z klientem pomagający wyjaśniali, na czym polega dojrzała religijność, jakie jest stanowisko Kościoła wobec przemocy, czego rzeczywiście pragnie Bóg, w którego wierzą.
cze 10, 2014

ZBUNTOWANI - KRYSTYNA ZIELIŃSKA

fot. www.freeimages.comDla wielu dojrzewających nastolatków zamykanie się we własnym świecie to sposób na zdobycie samodzielności i niezależności od rodziców. Inni, aby to osiągnąć, wybierają złe towarzystwo.

Dla dorastającego nastolatka koledzy są najważniejsi. Przestają się liczyć rodzice, nauczyciele i autorytety, które jeszcze nie tak dawno były przez niego szanowane. To rówieśnicy decydują o tym, jak się zachowuje, ubiera, czym się interesuje, jak i gdzie się bawi, jakiej muzyki słucha.


NOWOŚCI
POLECANE
OFERTA SPECJALNA