Aktualności


lip 8, 2014

KTÓRYM UCHEM SŁUCHASZ? O KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ - EDYTA BIADUŃ-KORULCZYK

fot. www.freeimages.comKażda wypowiedź, zdaniem von Thuna, jest pewnym „pakietem" informacji, co oznacza, że zawiera ona wiele różnych treści, które mogą pomagać bądź  zakłócać porozumienie się. Do rozpakowania „pakietu" i odczytania wszystkich danych zawartych w przekazanej informacji służą cztery psychologiczne płaszczyzny.
lip 4, 2014

WYCHOWAWCZO - AKSJOLOGICZNE ASPEKTY MISJI NAUCZYCIELA - KS. DR WOJCIECH OSIAL

fot. www.freeimages.comTemat wychowawczych zadań nauczyciela w polskim systemie oświaty wydaje się być wciąż aktualny i potrzebny w refleksji nad procesem wychowania młodego człowieka. Wiele na ten temat już napisano, wskazując na różnorodne kierunki i płaszczyzny poszukiwań i działań oświatowych. Niewątpliwie jest to problem bardzo złożony i wieloaspektowy, który wskazuje na bogactwo różnych wymiarów wychowawczej misji nauczyciela w szkole. Podjęta refleksja stanowi próbę spojrzenia na zadania i obowiązki wychowawcze nauczyciela w kontekście procesu wychowania ucznia w wartościach i do wartości. Ma się na uwadze węższe znaczenie wychowania. Chodzi o kształtowanie charakteru człowieka, w którym jego wola zostaje skierowana na wartości i cele moralne. Jest to obszar uaktywnienia przeżyć emocjonalno-motywacyjnych ucznia i kształtowania zachowań i postaw moralnie i społecznie pożądanych.
lip 3, 2014

WYCHOWYWANIE BEZ STRACHU - MONIKA CZYŻEWSKA

Pfot. www.freeimages.comamiętajmy, że każdej karze towarzyszy dyskomfort i cierpienie psychiczne. Takie są konsekwencje zadawania dziecku cierpienia przez osobę dla niego ważną, która stanowi dla niego gwarancję bezpieczeństwa. Jednak jaki procent rodziców nie używa strachu jako argumentu? Dlaczego własnym dzieciom – najbliższym i najdelikatniejszym istotom – serwujemy strach i przemoc na co dzień? Wierzymy, że ból, strach są dobrymi wychowawcami. Jest wręcz odwrotnie – mają odległe odroczone w czasie, złe skutki, widoczne w nieadekwatnym stosunku do siebie i innych. Niestety taki „spadek” dostaliśmy od przodków, w ramach międzypokoleniowej transmisji. Dopiero świadome odrzucenie tego stylu kontaktowania się z dzieckiem może przerwać fatalne dziedzictwo.
lip 2, 2014

EMŁODZIEŻ - JOLANTA KALKA

fot. www.freeimages.comW ramach badania CBOS zrealizowanego na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii – „Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących w odniesieniu do hazardu, w tym hazardu problemowego (patologicznego) i innych uzależnień behawioralnych” – jednym z badanych zjawisk było nadmierne korzystanie z internetu.
 
lip 1, 2014

OPINIE I POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC RELIGII

fot. www.freeimages.comWśród uczniów gdyńskich szkół średnich (Liceum Jezuitów oraz Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych) została przeprowadzona ankieta mająca na celu zebranie informacji dotyczących opinii i postaw młodzieży związanych z wiarą, religijnością oraz stosunkiem do instytucji Kościoła. W badaniu wzięły udział 272 osoby – 122 kobiety oraz 150 mężczyzn.


NOWOŚCI
POLECANE
OFERTA SPECJALNA