Pomoce dydaktyczne

wrz 26, 2014

PRZEZ RÓŻANIEC DO PRZYJAŹNI Z JEZUSEM - PREZENTACJA DO POBRANIA DLA 4 KL. SZK. PODST.

fot. www.freeimages.comDo pobrania prezentacja dla czwartej klasy Szkoły Podstawowej. Prezentacja dotyczy tematu lekcji: Przez różaniec do przyjaźni z Jezusem.
wrz 24, 2014

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH - PREZENTACJA DO POBRANIA DLA 3 KL. SZK. PODST.

fot. www.freeimages.comDo pobrania prezentacja dla trzeciej klasy Szkoły Podstawowej. Prezentacja dotyczy tematu lekcji: Przykazania - drogowskazy do Nieba.
wrz 22, 2014

MARYJA PROWADZI DO JEZUSA - PREZENTACJA DO POBRANIA DLA 2 KL. SZK. PODST.

Do pobrania prezentacja dla drugiej klasy Szkoły Podstawowej. Prezentacja dotyczy tematu lekcji: Maryja prowadzi do Jezusa.
wrz 22, 2014

SEKSOHOLIZM – NIC PRZYJEMNEGO - KONSPEKT DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - PIOTR CHRABĄSZCZ

fot. www.freeimages.comDo pobrania konspekt Seksoholizm – nic przyjemnego,autorstwa dra Piotra Chrabąszcza.

Cele katechetyczne:
- Wyjaśnienie pojęcia seksoholizm;
- Ukazanie destrukcyjnych skutków dla życia społecznego i emocjonalnego człowieka;
- Wskazanie na drogi radzenia sobie z problemem poprzez udział we wspólnocie samopomocowej Anonimowych Seksoholików lub (i) terapii uzależnień.
- Wychowanie do trwania w czystości seksualnej