Zapraszamy na warsztaty dla katechetów!

 

Szkoła w świecie cyfrowych technologii

Technologie są w szkole i będzie ich coraz więcej. Mimo to nauczanie z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (narzędzi TIK) nie jest prostym zadaniem.
 
Wprowadzenie do klas komputerów, tablic interaktywnych i dostępu do Internetu nie wystarczy, by usprawnić nauczanie. Posługiwanie się narzędziami TIK na lekcji nie jestem celem pracy nauczycielskiej. Wykorzystywanie technologii w procesie nauczania przypadkowo i w wąskim zakresie funkcjonalnym (np. jako zamiennik tradycyjnych form prowadzenia zajęć) zniekształca i przekłamuje prawdziwy sens TIK w nauczaniu.
 
Skuteczne stosowanie technologii nie zastępuje dotychczasowych sposobów i metod pracy, ale modyfikuje i tworzy nowe sytuacje dydaktyczno-wychowawcze. Celem wprowadzenia TIK do szkół jest zwiększenie efektywności uczenia się oraz kształtowania i rozwijania u uczniów umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w trudnej do zdefiniowania przyszłości.

Zapraszamy na cykl warsztatów dotyczących nowych technologii w edukacji. Na warsztatach poznacie ciekawe narzędzia TIK, poznacie ich funkcjonalność oraz  propozycje wykorzystania w pracy katechety. Każdy warsztat będzie dotyczył jednego narzędzia.
 
 
 
 
 
 
 

ZACZYNAMY 13 LISTOPADA!

Prosimy zapisywać się przez formularz rejestracyjny (na końcu strony), mailowo (ekatecheza@stanislawbm.pl) lub telefonicznie (12 25 75 336, 607 066 502)
 
 
 

 

 

 
23 listopada 2019 r.
CANVA dla początkujących
 
Opis warsztatów:
Podczas warsztatów uczestnicy poznają proste w obsłudze narzędzie online - CANVA, które pozwala tworzyć plakaty, infografiki, zaproszenia, posty w mediach społecznościowych, prezentacje, programy wydarzeń, kolaże zdjęć, broszury, wizytówki i wiele innych przydatnych dokumentów.
Uczestnicy będą projektować własne materiały, które można wykorzystać na lekcji oraz poznają sposoby wykorzystania serwisu Canva w edukacji.
Część warsztatu będzie poświęcona nauczaniu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Podjęte będą tematy dotyczące  modelów wykorzystania TIK w szkole oraz obaw nauczycieli związanych z nowymi technologiami.

Cele szkolenia:
1. Poznanie funkcjonalności oraz możliwości serwisu CANVA
2. Nabycie umiejętności tworzenia atrakcyjnych projektów graficznych
3. Poznanie możliwości wykorzystania narzędzi Canva do rozwijania kreatywności uczniów
4. Zwiększenie umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktycznej z użyciem narzędzi TIK


Dla kogo?
Dla katechetów, nauczycieli studentów, którzy chcą tworzyć materiały graficzne do wykorzystania podczas lekcji oraz  poznać możliwości wykorzystania serwisu CANVA podczas lekcji.

Poziom: podstawowy
Wymagania: laptop
Prowadząca: Barbara Paprot, tel. 607 066 502
Adres warsztatów: Wydawnictwo św. Stanisława, ul. Totus Tuus 32, 30-610 Kraków
Kontakt: tel.: 12 25 75 336, email.: ekatecheza@stanislawbm.pl
Termin: 23 listopada 2019 r., godz. 9:00 - 13:30
Cena: 10 zł

Treści szkolenia:

MODUŁ 1
1. Narzędzia TIK w edukacji - wprowadzenie
2. Model SAMR
 
MODUŁ 2
1. Zakładanie konta i opcje interfejsu
2. Praca z szablonem
3. Wyszukiwanie obrazów
4. Wstawienie i edycja tekstu

MODUŁ 3
1. Tworzenie własnego projektu na podstawie szablonu
2. Wstawianie ramek, linii, kształtu, ikon, wykresów itp.
3. Wstawianie tła
4. Zapisywanie oraz udostępnianie projektów
5. Wykorzystanie serwisu CANVA w edukacji