maj 28, 2014

NUMERY PODRĘCZNIKÓW WYDAWNICTWA ŚW. STANISŁAWA BM

 

 

NOWE PODRĘCZNIKI – TYTUŁY I NUMERY

6-LATKI
Program nr AZ-0-01/18 Spotykam Pana Jezusa – wprowadzenie w życie religijne
Dzieci sześcioletnie: Kocham Jezusa – Pan Jezus Nauczycielem


Tytuł podręcznika: Kocham Cię, dobry Jezu

Nr podręcznika: AZ-04-01/18-KR-6/20

Redakcja:
ks. Tadeusz Panuś
ks. Andrzej Kielian
p. Edyta Chojecka


KLASA I SP
Program nr AZ-1-01/18 Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii

 

Tytuł podręcznika z ćwiczeniami: Bóg jest naszym Ojcem

Nr podręcznika: AZ-11-01/18-KR-1/20

Redakcja:
ks. Tadeusz Panuś, 
ks. Andrzej Kielian, 
p. Adam Berski

 

KLASA II SP

Program nr AZ-1-01/18 Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii

 

Tytuł podręcznika z ćwiczeniami: Jezus jest naszym Zbawicielem.
Redakcja:
ks. Tadeusz Panuś, 
ks. Andrzej Kielian, 
p. Adam Berski

KLASA V SP
Program nr AZ-2-04/20 Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia 


Tytuł podręcznika: Jezus dla człowieka 

Nr podręcznika: AZ-21-04/20-KR-4/20
Redakcja:
ks. Tadeusz Panuś
ks. Andrzej Kielian
p. Adam Berski

 

KLASA VI

Program nr AZ-2-04/20 Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia 


Tytuł podręcznika: Kościół dla człowieka

Redakcja:
ks. Tadeusz Panuś
ks. Andrzej Kielian
p. Adam Berski


KLASA I LICEUM I TECHNIKUM
Program dla liceum - nr AZ-3-01/18 i technikum - nr AZ-4-01/18,
Z Bogiem w dorosłe życie 

 

Tytuł podręcznika: U źródeł wolności
Nr podręcznika: AZ-31-01/18-KR-5/20
Redakcja:
ks. Tadeusz Panuś
ks. Andrzej Kielian
dr Ewelina Maniecka

 

KLASA II LICEUM I TECHNIKUM

Program dla liceum - nr AZ-3-01/18 i technikum - nr AZ-4-01/18,
Z Bogiem w dorosłe życie 

 

Tytuł podręcznika: U źródeł wiary
Redakcja:
ks. Tadeusz Panuś
ks. Andrzej Kielian
dr Ewelina Maniecka


I KLASA SZKOŁY BRANŻOWEJ
Nr programu: AZ-5-01/18, Ku dorosłości.


Tytuł podręcznika: W mocy wiary.

Nr podręcznika: AZ-51-01/18-KR-7/20

Redakcja:
ks. Tadeusz Panuś
ks. Andrzej Kielian
dr Ewelina Maniecka

 

II KLASA SZKOŁY BRANŻOWEJ
Nr programu: AZ-5-01/18, Ku dorosłości.


Tytuł podręcznika: W mocy nadziei.

Redakcja:
ks. Tadeusz Panuś
ks. Andrzej Kielian
dr Ewelina Maniecka

 

PODRĘCZNIKI ZGODNE ZE STARĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

 

PRZEDSZKOLE
Program: AZ-0-01/10 Kochamy dobrego Boga

3-4-latki - nr podręcznika AZ-01-01/10-KR-1/13 „Bóg kocha nas”
5-latki - nr podręcznika AZ-03-01/10-KR-16/13 „Jesteśmy dziećmi Bożymi” ˜

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, s. Damaris Pawłowska

 

SZKOŁA PODSTAWOWA -  Z O B A C Z
Program: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika

II klasa - nr podręcznika i ćwiczeń AZ-12-01/10-KR-15/13 „Kochamy Pana Jezusa”

III klasa - nr podręcznika i ćwiczeń  AZ-13-01/10-KR-3/15 „Przyjmujemy Pana Jezusa”

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

Program: AZ-2-01/10 Poznaję Boga i w Niego wierzę

IV klasa - nr podręcznika i ćwiczeń AZ-21-01/10-KR-3/12 „Słuchamy Pana Boga”
VI klasa - nr podręcznika i ćwiczeń AZ-23-01/10-KR-2/15 „W Kościele umacniamy wiarę”

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

Program: AZ-3-02/13
Rozradowanie się w Duchu Świętym
VII klasa - nr podręcznika KR-31-01/10-KR-1/12 „Spotykamy się z żywym słowem”
VIII klasa - nr podręcznika KR-33-02/13-KR-6/14, "Żyjemy w miłości Boga"
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka

GIMNAZJUM -P R O G R A M
Program: AZ-3-02/13 Rozradowanie się w Duchu Świętym

I klasa - nr podręcznika AZ-31-01/10-KR-4/15 „Spotkanie ze słowem”
II klasa - nr podręcznika AZ-32-02/13-KR-13/13 „Aby nie ustać w drodze”
III klasa - nr podręcznika AZ-33-02/13-KR-8/15  „W miłości Boga”

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka

 

LICEUM I TECHNIKUM -P R O G R A M
Program: AZ-4-06/12 Bądźcie mocni!

II klasa - nr podręcznika AZ-42-06/12-KR-7/13 „Mocni nadzieją”
III klasa - nr podręcznika AZ-43-06/12-KR-1/15 „Mocni miłością”
TECHNIKUM
IV klasa - nr podręcznika KR-44-06/12-KR-9/15 "Mocni mocą Chrystusa"

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska

 


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - P R O G R A M
Program: AZ-5-07/12 Bądźcie mocni!

II klasa - nr podręcznika AZ-52-07/12-KR-8/13 „Mocni nadzieją”
III klasa - nr podręcznika AZ-53-07/12-KR-6/15 „Mocni miłością”

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska