Droga rozwoju

lis 20, 2014

Z UCZNIEM WARTO NEGOCJOWAĆ - WOJCIECH ŻMUDZIŃSKI SJ

fot. www.freeimages.comWejdziemy w świat Pisma świętego i spróbujemy zobaczyć, co Biblia może nam powiedzieć o zachowaniu się człowieka w sytuacji konfliktu, w sytuacji, gdy grozi przemoc. Pozwolę sobie rozpocząć od krótkiej historyjki, jak to dwaj mężczyźni kłócili się o ziemię.

Jeden z nich mówi: „To ja jestem właścicielem tej ziemi, to ja ją posiadam!" Drugi z kolei uważa, że to on posiada tę ziemię. Zirytowani ciągłą kłótnią, wybrali się do pewnego mistrza, by zasięgnąć rady, by poprosić o mediację. Mistrz kazał zaprowadzić się na miejsce i podczas, gdy oni kłócili się między sobą, ukląkł, przyłożył ucho do ziemi i przez dłuższy czas nasłuchiwał. Jeden z kłócących się zapytał: „no i co ziemia mówi? Kto jest jej właścicielem, kto ją posiada?" Wtedy mistrz zwrócił się do obu kłócących się mężczyzn: „ziemia mówi, że to ona was posiada".

lis 13, 2014

METODA DIALOGICZNA W SZKOLE (OPIS I WERYFIKACJA NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE LEKCJI RELIGII) - STANISŁAW RADOŃ

fot. www.freeimages.comW wielu współczesnych opracowaniach teoretycznych występuje krytyka tradycyjnych form pedagogicznych i katechetycznych opartych o metodę scholastyczną („trzy zet" = zakuć, zdać i zapomnieć), technologiczną (stosowanie wypracowanych dawno technik) i paradygmatyczną (akcent na aspekt przedmiotowy, poznawczy, empirycystyczny). Wnioski wypływające z powyższych prac teoretycznych prowadzą do sformułowania tezy potwierdzonej empirycznie, że uprawianie samej dydaktyki wiąże się z przemocą strukturalną sankcjonowaną prawnie oraz prowadzi do niedostosowania społecznego, przestępczości nieletnich i innych dewiacji.
lis 13, 2014

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI WYCHOWANKÓW BURSY SZKOLNEJ - JAN BRUSKI

fot. www.freeimages.comWspółpraca z rodzicami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu bursa i internat jest istotnym elementem pracy nauczyciela wychowawcy. Część rodziców (zdecydowana mniejszość) kontaktuje się osobiście lub telefonicznie z nauczycielami wychowawcami, wykazując troskę o los swych pociech. Są dyspozycyjni i chętni do podejmowania różnych form współpracy, poczynając od organizowania różnych działań, po wsparcie materialne (sponsoring). Pozostali rodzice często mają roszczeniowy stosunek do osoby nauczyciela wychowawcy, wręcz obwiniając go za niewłaściwe postawy i zachowania swoich dzieci. Nie podejmują dialogu z wychowawcą, nie interesują się warunkami i rzeczywistością, w jakiej żyje ich dziecko.
lis 6, 2014

DYSCYPLINA W KLASIE - ELIZA WIĘCASZEK

fot. www.freeimages.comKonsekwencja w działaniu, zaplanowana aktywizacja jak największej grupy uczniów podczas zajęć, szybka reakcja na pierwsze symptomy złego zachowania, a także umiejętnie kierowane uwagą uczniów to najlepsza droga do utrzymania ładu w klasie.