Droga rozwoju

lis 6, 2014

RELACJA – PODSTAWOWA ZASADA KSZTAŁCENIA RELIGIJNEGO - REINHOLD BOSCHKI

fot. www.freeimages.comTeza wyjściowa niniejszego artykułu brzmi: wychowanie religijne dokonuje się w relacji. Co oznacza jednak „relacja"? Pojęcie to jest często stosowane, a zarazem rzadko wyjaśniane. Zasadne jest więc nieco bliższe przyjrzenie się fenomenowi relacji. Pedagogika religii, która rozumie siebie w kategoriach nauki o postrzeganiu1, wymaga dokładnego oglądu, konkretnego „fenomenologicznego spojrzenia", które – jak tego domagał się Edmund Husserl – ujmuje w nawias własne teorie, sposoby przedrozumienia i przesądy. Tylko w ten sposób fenomen relacji może zostać opisany bez zniekształceń.
lis 3, 2014

ZNACZENIE KULTURY W WYCHOWANIU CHRZEŚCIJAŃSKIM - HELENA SŁOTWIŃSKA

fot. www.freeimages.comAby poszczególni ludzie wypełniali dokładniej swój obowiązek sumienia, czy to w stosunku do siebie, czy też w stosunku do różnych grup, których są członkami, trzeba ich starannie wychowywać ku pełniejszej kulturze duchowej, korzystając z ogromnych środków pomocniczych, stojących dziś do dyspozycji rodu ludzkiego. Przede wszystkim wychowanie młodzieży niezależnie od jej pochodzenia społecznego tak należy dziś prowadzić, by formowało mężczyzn i kobiety, którzy nie tylko byliby wykształceni, ale też i wielkoduszni, ponieważ nasze czasy gwałtownie domagają się tego (KDK 31)
paź 31, 2014

ETYKA POWINNOŚCI CZY ETYKA CNOTY W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM NAUCZYCIELI? - JAROSŁAW HOROWSKI

fot. www.freeimages.comO konieczności uwzględnienia kwestii etycznych w procesie przygotowywania do wykonywania zawodu nauczyciela nie trzeba przekonywać. Dziedzina wychowania jest niezwykle delikatną płaszczyzną działań ze względu na obecność w sytuacjach wychowawczych dzieci, które z racji mniejszego zasobu doświadczeń i gorszego ich rozumienia borykają się z większymi niż człowiek dorosły trudnościami w identyfikacji własnego dobra oraz możliwościami jego realizacji. To na osobę dorosłą spada zatem odpowiedzialność za ochronę dobra dojrzewającego człowieka. Jednak nie tylko fakt nawiązywania relacji z rozwijającą się osobą stanowi uzasadnienie dla rozważania kwestii etycznych. O wiele istotniejsze jest to, że nauczyciel, podejmując dialog wychowawczy, znacząco wpływa na kształt przyszłego życia młodej osoby – kreśli mapę świata, po którym owa osoba porusza się, oraz proponuje określony sposób wartościowania poszczególnych jego elementów, wskazując nie tylko wartości przedmiotowe, ale również moralne. Specyfika pracy nauczyciela sprawia, że opisuje się ją w kategoriach powołania, a od kandydatów do tego zawodu wymaga się szczególnych predyspozycji.