Pomoce dydaktyczne

wrz 22, 2014

MARYJA PROWADZI DO JEZUSA - PREZENTACJA DO POBRANIA DLA 2 KL. SZK. PODST.

Do pobrania prezentacja dla drugiej klasy Szkoły Podstawowej. Prezentacja dotyczy tematu lekcji: Maryja prowadzi do Jezusa.
wrz 22, 2014

SEKSOHOLIZM – NIC PRZYJEMNEGO - KONSPEKT DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - PIOTR CHRABĄSZCZ

fot. www.freeimages.comDo pobrania konspekt Seksoholizm – nic przyjemnego,autorstwa dra Piotra Chrabąszcza.

Cele katechetyczne:
- Wyjaśnienie pojęcia seksoholizm;
- Ukazanie destrukcyjnych skutków dla życia społecznego i emocjonalnego człowieka;
- Wskazanie na drogi radzenia sobie z problemem poprzez udział we wspólnocie samopomocowej Anonimowych Seksoholików lub (i) terapii uzależnień.
- Wychowanie do trwania w czystości seksualnej
wrz 19, 2014

ŚWIATŁO ROZPALA I OŚWIECA – PREZENTACJA DO POBRANIA DLA 1 KL. SZK. PODST.

Do pobrania prezentacja dla pierwszej klasy Szkoły Podstawowej. Prezentacja dotyczy tematu lekcji: Światło rozpala i oświeca.


wrz 18, 2014

MŁODZI – MŁODYM. DAR ABSTYNENCJI – KONSPEKT DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - PIOTR CHRABĄSZCZ

fot. www.freeimages.comPrezentujemy Państwu konspekt Młodzi-młodym. Dar Abstynencji, autorstwa dra Piotra Chrabąszcza.

Cele katechetyczne:
-przedstawienie problematyki nałogów w tym alkoholizmu i uświadomienie, że problem uzależnienia bądź współuzależnienia może dotyczyć każdego, także ludzi młodych z gimnazjów, szkół średnich, z tzw. dobrych domów, itp.
-wskazanie na grupy samopomocowe: AA, Al- Anon, Alateen, DDA jako miejsce, gdzie można szukać pomocy w sytuacji uzależnienia lub wspóluzależnienia,
- wyjaśnienie pojęć: uzależnienie, współuzależnienie, alkoholizm, grupy samopomocowe: (Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon, DDA, Alateen, Krucjata Wyzwolenia Człowieka),
- przedstawienie istoty i celu dobrowolnej abstynencji oraz zachęta do podjęcia jej, jako daru młodzieży dla innych młodych w ramach przygotowania do obchodów ŚDM w 2016 r.