PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO NAUKI RELIGII – pomoce do zdalnego nauczania

Drodzy Katecheci!
Nie ma możliwości pobierania udostępnionych nieodpłatnie pomocy katechetycznych.

SZKOŁA PODSTAWOWA

3-4 LATKI
Podręcznik do nauki religii – dzieci 3 i 4 letnie, katecheza 11-30

5 LATKI
Podręcznik do nauki religii – dzieci 5 letnie, katecheza 11-30

KLASA I
Podręcznik do nauki religii – klasa I szkoła podstawowa, katecheza 11-30
Podręcznik do nauki religii – klasa I szkoła podstawowa, katecheza 30 do końca

KLASA II
Podręcznik do nauki religii – klasa II szkoła podstawowa, katecheza 11-30
Podręcznik do nauki religii – klasa II szkoła podstawowa, katecheza 30 do końca
Ćwiczenia 11-30
Ćwiczenia 30 do końca

KLASA III
Podręcznik do nauki religii – klasa III szkoła podstawowa, katecheza 11-30
Podręcznik do nauki religii – klasa III szkoła podstawowa, katecheza 30 do końca
Ćwiczenia 11-30
Ćwiczenia 30 do końca

KLASA IV
Podręcznik do nauki religii – klasa IV szkoła podstawowa, katecheza 11-30
Podręcznik do nauki religii – klasa IV szkoła podstawowa, katecheza 31-40
Podręcznik do nauki religii – klasa IV szkoła podstawowa, katecheza 41-50
Podręcznik do nauki religii – klasa IV szkoła podstawowa, katecheza 51 do końca
Ćwiczenia 11-30
Ćwiczenia 31-40
Ćwiczenia 41-50
Ćwiczenia 51 do końca

KLASA V
Podręcznik do nauki religii – klasa V szkoła podstawowa, katecheza 11-30
Podręcznik do nauki religii – klasa V szkoła podstawowa, katecheza 31-40
Podręcznik do nauki religii – klasa V szkoła podstawowa, katecheza 41-50
Podręcznik do nauki religii – klasa V szkoła podstawowa, katecheza 51 do końca
Ćwiczenia 11-30
Ćwiczenia 31-40
Ćwiczenia 41-50
Ćwiczenia 51 do końca

KLASA VI
Podręcznik do nauki religii – klasa VI szkoła podstawowa, katecheza 11-30
Podręcznik do nauki religii – klasa VI szkoła podstawowa, katecheza 31-40
Podręcznik do nauki religii – klasa VI szkoła podstawowa, katecheza 41-50
Podręcznik do nauki religii – klasa VI szkoła podstawowa, katecheza 51 do końca
Ćwiczenia 11-30
Ćwiczenia 31-40
Ćwiczenia 41-50
Ćwiczenia 51 do końca

KLASA VII
Podręcznik do nauki religii – klasa VII szkoła podstawowa, katecheza 3.1-4.7
Podręcznik do nauki religii – klasa VII szkoła podstawowa, katecheza 4.8-5.6
Podręcznik do nauki religii – klasa VII szkoła podstawowa, katecheza 5.7-6.7
Podręcznik do nauki religii – klasa VII szkoła podstawowa, katecheza 6,8 do końca

KLASA VIII
Podręcznik do nauki religii – klasa VIII szkoła podstawowa, katecheza 2.7-4.9
Podręcznik do nauki religii – klasa VIII szkoła podstawowa, katecheza 4.10-5.9
Podręcznik do nauki religii – klasa VIII szkoła podstawowa, katecheza 5.10-7.1
Podręcznik do nauki religii – klasa VIII szkoła podstawowa, katecheza 7.2 do końca


LICEUM i TECHNIKUM

KLASA I

Podręcznik do nauki religii dla I klasy liceum i technikum, katecheza 2.5-5.5
Podręcznik do nauki religii dla I klasy liceum i technikum, katecheza 5.6-6.6
Podręcznik do nauki religii dla I klasy liceum i technikum, katecheza 7.1-9.7
Karta Pracy 2.5-5.5
Karta Pracy 5.6-6.6
Karta Pracy 7.1-9.7
Krzyżówka do katechezy 3.6, do liceum i technikum (docx)
Krzyżówka do katechezy 3.6, do liceum i technikum (pdf)

KLASA II
Podręcznik do nauki religii dla II klasy liceum i technikum, katecheza 1.11-2.15
Podręcznik do nauki religii dla II klasy liceum i technikum, katecheza 2.16-3.5
Podręcznik do nauki religii dla II klasy liceum i technikum, katecheza 3.6-5.7

KLASA III
Podręcznik do nauki religii dla III klasy liceum i technikum, katecheza 1.11-3.8
Podręcznik do nauki religii dla III klasy liceum i technikum, katecheza 4.1-4.10
Podręcznik do nauki religii dla III klasy liceum i technikum, katecheza 5.1-6.7

KLASA IV
Podręcznik do nauki religii dla IV klasy technikum, katecheza 2.4-4.2
Podręcznik do nauki religii dla IV klasy technikum, katecheza 4.3-5.5
Podręcznik do nauki religii dla IV klasy technikum, katecheza 5.6-5.11


SZKOŁA BRANŻOWA (ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA)
KLASA I

Podręcznik do nauki religii dla I klasy szkoły branżowej, katecheza 2.6-5.5
Podręcznik do nauki religii dla I klasy szkoły branżowej, katecheza 5.6-7.4
Podręcznik do nauki religii dla I klasy szkoły branżowej, katecheza 8.1-10.6

KLASA II
Podręcznik do nauki religii dla II klasy zasadniczej szkoły zawodowej, katecheza 1.11-2.13
Podręcznik do nauki religii dla II klasy zasadniczej szkoły zawodowej, katecheza 2.14-3.9
Podręcznik do nauki religii dla II klasy zasadniczej szkoły zawodowej, katecheza 4.1-5.10


KLASA III
Podręcznik do nauki religii dla III klasy zasadniczej szkoły zawodowej, katecheza 1.11-3.8
Podręcznik do nauki religii dla III klasy zasadniczej szkoły zawodowej, katecheza 4.1-4.10
Podręcznik do nauki religii dla III klasy zasadniczej szkoły zawodowej, katecheza 5.1-6.7