PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO NAUKI RELIGII – pomoce do zdalnego nauczania


SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA I
Podręcznik do nauki religii – klasa I szkoła podstawowa, katecheza
Ćwiczenia do nauki religii – klasa I szkoła podstawowa, katecheza 35-45 (pdf)
Ćwiczenia do nauki religii – klasa I szkoła podstawowa, katecheza 46-55 (pdf)
Ćwiczenia do nauki religii – klasa I szkoła podstawowa, katecheza 56-65 (pdf)

KLASA II
Podręcznik do nauki religii – klasa II szkoła podstawowa, katecheza
Ćwiczenia do nauki religii – klasa II szkoła podstawowa, katecheza 35-45 (pdf)
Ćwiczenia do nauki religii – klasa II szkoła podstawowa, katecheza 46-55 (pdf)
Ćwiczenia do nauki religii – klasa II szkoła podstawowa, katecheza 56-65 (pdf)

KLASA III
Podręcznik do nauki religii – klasa III szkoła podstawowa, katecheza
Ćwiczenia do nauki religii – klasa III szkoła podstawowa, katecheza 35-45 (pdf)
Ćwiczenia do nauki religii – klasa III szkoła podstawowa, katecheza 46-55 (pdf)
Ćwiczenia do nauki religii – klasa III szkoła podstawowa, katecheza 56-62 (pdf)

KLASA IV
Podręcznik do nauki religii – klasa IV szkoła podstawowa, katecheza
Ćwiczenia do nauki religii – klasa IV szkoła podstawowa, katecheza 35-45 (pdf)
Ćwiczenia do nauki religii – klasa IV szkoła podstawowa, katecheza 46-55 (pdf)
Ćwiczenia do nauki religii – klasa IV szkoła podstawowa, katecheza 56-63 (pdf)

KLASA V
Podręcznik do nauki religii – klasa V szkoła podstawowa, katecheza
Ćwiczenia do nauki religii – klasa V szkoła podstawowa, katecheza 35-45 (pdf)
Ćwiczenia do nauki religii – klasa V szkoła podstawowa, katecheza 46-55 (pdf)
Ćwiczenia do nauki religii – klasa V szkoła podstawowa, katecheza 56-65 (pdf)

KLASA VI
Podręcznik do nauki religii – klasa VI szkoła podstawowa, katecheza
Ćwiczenia do nauki religii – klasa VI szkoła podstawowa, katecheza 32-45 (pdf)
Ćwiczenia do nauki religii – klasa VI szkoła podstawowa, katecheza 46-55 (pdf)
Ćwiczenia do nauki religii – klasa VI szkoła podstawowa, katecheza 56-65 (pdf)

KLASA VII
Podręcznik do nauki religii – klasa VII szkoła podstawowa

KLASA VIII
Podręcznik do nauki religii – klasa VIII szkoła podstawowa


LICEUM i TECHNIKUM
KLASA I
Podręcznik do nauki religii dla I klasy liceum i technikum

KLASA II
Podręcznik do nauki religii dla II klasy liceum i technikum

KLASA III
Podręcznik do nauki religii dla III klasy liceum i technikum

KLASA IV
Podręcznik do nauki religii dla IV klasy technikum


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
KLASA I
Podręcznik do nauki religii dla I klasy zasadniczej szkoły zawodowej

KLASA II
Podręcznik do nauki religii dla II klasy zasadniczej szkoły zawodowej

KLASA III
Podręcznik do nauki religii dla III klasy zasadniczej szkoły zawodowej