PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

1 KLASA PODSTAWÓWKI
2 KLASA PODSTAWÓWKI
3 KLASA PODSTAWÓWKI
4 KLASA PODSTAWÓWKI
5 KLASA PODSTAWÓWKI
6 KLASA PODSTAWÓWKI

7 KLASA PODSTAWÓWKI
8 KLASA PODSTAWÓWKI

1 KLASA GIMNAZJUM
2 KLASA GIMNAZJUM
3 KLASA GIMNAZJUM

1 LICEUM/TECHNIKUM
2 LICEUM/TECHNIKUM
3 LICEUM/TECHNIKUM

1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
2 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA